z35W7z4v9z8w

2016-11-12

Tips - Hur du plankar förbi spärrarna på tunnelbanan

Glasdörrsspärrarna – som också kallas klämspärrar – finns på de flesta stationer. Vid första ögonkastet kan dom verka farliga och svårforcerade, men faktum är att en van plankare har lättare att ta sig förbi dessa spärrar än de gamla vändkorsen. Glöm tekniken att slinka bakom en annan trafikant med färdbevis när denne passerar spärren.
Det enda du behöver är en jacka och tillräckligt långa armar.

Se och lär av en expert!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar