z35W7z4v9z8w

2016-10-08

Rustik toalettpapper för hårdhudade rövhål

Människans användning av papper till naturbehov går långt tillbaka i tiden, men länge ansågs det vara en lyx att bruka det till sådana ändamål. Därför var det till en början enbart rika kungligheter och adliga som använde det, medan övriga befolkningen i stället fick klara sig med vad som fanns tillgängligt.
I anslutning till romarnas offentliga toaletter på 200-talet fanns det en ränna med rinnande vatten och tvättsvampar. De nordiska vikingarna gjorde sig rena med trasor, djurben eller ostronskal.

Fram till 1900-talet använde vanligt folk ofta så kallade "rövskrapor", löv, gräs eller nederkanten på kjolen. I Sverige och på andra håll blev det sedan vanligare med urrivna sidor från tidningar eller kataloger, något som tidigare enbart förekom bland relativt välbärgade. I Amerika användes ofta bomull på torrdassen, eftersom tillgången på bomull var god där.

Papper användes till hygieniska ändamål i Kina redan mellan 500-talet och 900-talet. Araber som reste i Kina på 800-talet dokumenterade detta. Det var dock långt senare som papper för ändamålet började användas i västvärlden. Det bestod på den tiden av små papperslappar som även kunde dekoreras eller innehålla meddelanden. Amerikanen Joseph Coyette anses vara skaparen till första riktiga toalettpapperet i västvärlden, året var 1857. Omkring år 1880 kom toalettpapperet till Europa. 1889 kom det första patenterade toalettpapperet som var kräppat. Därmed hade papperet en skrovlig och en slät yta. På 1880-talet hävdade toalettpapperstillverkarna att särskilda oljor i toalettpapperet hjälpte mot hemorrojder. 1935 kom det första toalettpapperet utan stickor. Först några år senare, 1940, började Edet tillverka toalettpapper i Sverige.

Svenskar använder mycket toalettpapper i jämförelse med resten av världen, men inte mest. Förbrukningen av toalettpapper i Sverige är cirka 15 kilo per person och år. Genomsnittliga siffran för Europa är cirka åtta kilo. I USA förbrukar varje person 22 kilo per år. Beräknat på hela världens befolkning är förbrukningen 4 kilo per person.

Mjukpapper tillverkas inom ett brett kvalitetssegment från produkter baserade på ej avsvärtad och oblekt returfiber till högkvalitativa produkter baserade på blekt färskmassa (kemisk massa). Genom avsvärtning och också ofta genom viss blekning (så kallad ligninbevarande blekning) kan de returfiberbaserade mjukpappersprodukterna ges hög renhet, hög ljushet och också hög mjukhet. Med returfiber når man dock aldrig till samma nivåer som för de färskmassabaserade produkterna. För de returfiberbaserade produkterna med hög kvalitet blir utbytet från returpapper till färdig produkt ganska lågt, ibland ned mot 60 procent. Detta kan därför medföra relativt stora avfallsmängder, som måste omhändertas, från denna produktion.Toalettpapper produceras till största delen som små rullar, men även lösa ark förekommer. Detta sker i samband med den så kallade konverteringen där de stora moderrullarna från pappersmaskinerna konverteras till slutprodukter för konsumenter. Rullarna perforeras ofta så att det ska bli lättare att riva av ett lagom stort ark. För vissa kvaliteter av toalettpapper lägger man också på något tryck, ofta i någon pastellfärg, med enkla bilder, exempelvis små hjärtan eller delfiner. Alternativt präglas något mönster in i papperet.

Standardbredd på rullar på 1900-talet höll sig i Sverige om ca 12,5 cm. I pappersbesparande syfte har detta senare minskats till 9 cm som EU-standard. Papperet spolas på ett tunt papprör med 3,5 cm innerdiameter.Toalettpapper tillverkat av returpapper har inte den bästa hållfastheten, varför vanligen dubbla pappersskikt läggs parallellt vid spolningen. Eventuella småhål blir då inte katastrofala eftersom risken att ett litet hål i det ena lagret kommer exakt över ett hål i det andra lagret är praktiskt taget = 0. Dubbla lager är dessutom förmånligt för uppsugningsförmågan.

Toalettpapper som upphandlats för statliga institutioner försågs tidigare på rullens kant med påtrycket "Tillhör Statsverket". Tanken var ett det därmed skulle vara lättare att leda snatteri av rullar i bevis. I Storbritannien motsvarades detta av påtrycket "Her Majesty's," som var en förkortning av "Her Majesty´s Stationary Office;" mer fick inte rum på rullen. HMSO är det statliga verk som i Storbritannien är ansvarigt för inköp och lagerhållning av utöver toalettpapper, all slags kontorsmateriel såsom blanketter, anteckningsblock, pennor etc. "Her Majesty's toilet paper" var ett tacksamt ämne för skämt.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar