z35W7z4v9z8w

2014-09-14

#glasögonuppropet - Barns rätt till glasögon

Sedan 2006 har Majblomman ställt krav på landstingspolitiker och riksdagspolitiker att införa glasögonbidrag till alla barn som har nedsatt syn. Att helt enkelt betrakta glasögon eller linser som hjälpmedel och medicinsk behandling. Samtliga riksdagspartier uttrycker en positiv uppfattning. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen även kartlagt hur det ser ut i de olika landstingen.

Alla politiker säger JA så nu är det dags att gå från ord till handling.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar